Haavikko-säätiön apurahat

Apurahoja myönnetään luonnonsuojelun, luovan toiminnan sekä ihmisen elinehtojen parantamisen edistämiseksi. Apurahan myöntämisen ehtona on että apurahan hakija esittää omaavansa riittävät edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma menestyksekkäästi.

Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, touko- ja joulukuussa. Seuraavat apurahojen hakuajat ovat 1.-15.12.2010 sekä 1.-31.5.2011.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavaa:

  • lyhyt selvitys apurahan aiotusta käyttötarkoituksesta
  • selvitys samaan hankkeeseen saaduista muista apurahoista
  • selvitys hakijan edellytyksistä toteuttaa hanke
  • hakijan suosittelijat yhteystietoineen
  • sekä, luonnollisesti, hakijan yhteystiedot

Hakemukset lähetetään postitse osoitteeseen Haavikko-säätiö, Heikki Haavikko, Bulevardi 19 C, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen hakemus@haavikko-saatio.fi.

Joulukuussa haettavien apurahojen myöntämisestä päätetään vuoden loppuun mennessä ja toukokuussa haettavien kesäkuun loppuun mennessä. Apurahan saajille ilmoitetaan myöntämisestä kirjallisesti.

Etusivulle